Verlof en andere afwezigheiden

ADV & C-40

Bij een volledig jaar prestatie beschik je over 29 ADV, arbeidsvermindering. Wanneer je ziek wordt, worden er dagen pro rata in mindering gebracht. Hetzelfde wordt toegepast voor shiftmedewerkers met 13 C40-dagen.


Feestdagen

Elk jaar heb je recht op 10 feestdagen. Indien je in ploegen werkt, worden deze genomen onder de code CRF (Compensatie Rust Feestdag) of VVD (Vergoede Vervangdag).


Anciënniteitsverlof

Je hebt recht op anciënniteitsverlof (ANC) na 3, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar anciënniteit.


JJV

Kan je aanspraak maken op jeugdvakantie? Indien je jonger bent dan 25 jaar op 31 december van het voorgaande jaar van aanwerving. Je hebt je studie beëindigd of gestopt in de loop van voorgaand jaar of een VDAB erkende opleiding beëindigd. Je hebt na je studies minstens 1 maand gewerkt (niet als jobstudent) en je kan minstens 70 arbeids- of gelijkgestelde uren bewijzen van het voorgaande jaar.


Ziekte

Als je ziek wordt, verwittig dan zo snel mogelijk je directe chef. Vervolgens stuur zo snel mogelijk je doktersbriefje op, via mail of post naar HR. 16 Word je ziek tijdens de eerste 30 dagen na indiensttreding. Dan moet je dit onmiddellijk aan je ziekenfonds melden. Zij zorgen voor je uitkering. Word je ziek na 3 dagen van je indiensttreding en ben je langer dan 14 kalenderdagen. Dien je je ziekenfonds hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dit om inkomensverlies te vermijden.